Teresa
Rosa
Aguayo

llibre de les ferides tancades / libro de las heridas cerradas